Studenckie koła naukowe politechniki Łódzkiej

Kollaps


SKNCh powstało w grudniu 1962 roku z inicjatywy ówczesnych działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich, przy współudziale prof. Stanisława Wysockiego. W kolejnych latach Zarządy stawiały sobie ambitne cele rozwijania i wzbogacania form ruchu naukowego. Przejawiało się to między innymi w prowadzeniu działalności badawczej w poszczególnych instytutach naszego Wydziału oraz na obozach naukowych, których w okresie istnienia Koła zorganizowano kilkadziesiąt. Rozwijano ponadto samokształcenie i działalność naukowo – poznawczą opracowując referaty wygłaszane na zebraniach środowiskowych oraz międzyuczelnianych zjazdach i seminariach. W tym zakresie zdobyto wiele nagród i wyróżnień.

W tej chwili Koło prowadzi badania w prawie wszystkich instytutach wydziałowych, wyjeżdża na liczne konferencje i zjazdy, wydaje biuletyn oraz tworzy aktywną społeczność młodych ludzi, których cechuje pasja i energia do działania ;-) Nie jesteśmy tylko chemikami, ale również technologami oraz biotechnologami. To co Nas łączy to pasja.

Zostań jednym z Nas. Zapraszamy do grona Kollapsowiczów!!!

Kontakt do koła: kollaps.binoz@gmail.com

Media społecznościowe koła