Dofinansowania

[center] [b]Listy dofinansowanych projektów z budżetu Komisji ds. Kół Naukowych SS PŁ:[/b] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/8__I RKN.pdf"]I Rada Kół Naukowych[/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/9__II RKN.pdf"]II Rada Kół Naukowych[/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/10__III RKN.pdf"]III Rada Kół Naukowych[/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/11__IV RKN.pdf"]IV Rada Kół Naukowych[/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/12__V RKN.pdf"]V Rada Kół Naukowych[/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/13__VI RKN.pdf"]VI Rada Kół Naukowych[/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/14__VII RKN.pdf"]VII Rada Kół Naukowych[/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/15__VIII RKN.pdf"]VIII Rada Kół Naukowych[/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/20__IX RKN3.pdf"]IX Rada Kół Naukowych[/url] [url="http://samorzad.p.lodz.pl/images/stories/lista dofinansowanych projektw x rkn.pdf"]X Rada Kół Naukowych[/url] [url="http://samorzad.p.lodz.pl/images/stories/lista dofinansowanych projektw xi rkn 2012.pdf"] XI Rada Kół Naukowych [/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/16__XII RKN.pdf"] XII Rada Kół Naukowych [/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/21__XIII RKN.pdf"] XIII Rada Kół Naukowych [/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/26__Wyniki XIV RKN.pdf"] XIV Rada Kół Naukowych [/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/44__Lista dofinansowanych projektów - XV RKN.pdf"] XV Rada Kół Naukowych [/url] [url="http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/59__Lista dofinansowanych projektów - XVI RKN.pdf"] XVI Rada Kół Naukowych [/url] [/center]