Studenckie koła naukowe politechniki Łódzkiej

O Komisji ds. Kół Naukowych

Komisja ds. Kół Naukowych Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej jest organem doradczym prorektora właściwego ds. studenckich. Głównym zadaniem Komisji jest organizacja konkursów Rady Kół Naukowych, podczas których rozdzielane są środki finansowe przeznaczane na realizację projektów zgłaszanych przez koła naukowe działające w Politechnice Łódzkiej. Wspieramy koła również na inne sposoby – służymy radą, organizujemy szkolenia, pomagamy przebrnąć przez formalności na które można natknąć się w naszej uczelni. Wspieramy działające koła, jak również pomagamy osobom chcącym założyć nowe.


Komisja ds. Kół Naukowych prowadzi rejestr wszystkich kół naukowych działających w naszej uczelni. Koła naukowe rejestrują i sprawozdają się u nas według zasad i wzorców określonych w Regulaminie Komisji ds. Kół Naukowych. Komisja prowadzi swoją działalność od 2007 roku.

Skład Komisji ds. Kół Naukowych:

Przewodnicząca

Paulina Grabińska
p.grabinska@samorzad.p.lodz.pl

Sekretarz

Marta Piotrowska
m.piotrowska@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Kinga Krawczak
k.krawczak@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Alicja Wieczorek
a.wieczorek@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Joanna Wietecka
j.wietecka@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Arkadiusz Woźniak
a.wozniak@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Kacper Kornacki
k.kornacki@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Zuzanna Kajzer
z.kajzer@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Klaudia Jakóbik
k.jakobik@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Szymon Breś
s.bres@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Anna Bromboszcz
a.bromboszcz@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Joanna Gwiazdowicz
j.gwiazdowicz@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Klaudia Witak
k.witak@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Cezary Sysiak
c.sysiak@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Patryk Lefik
p.lefik@samorzad.p.lodz.pl

Czonek

Maria Urbanek
m.urbanek@samorzad.p.lodz.pl

Członek

Katarzyna Zbróg
k.zbrog@samorzad.p.lodz.pl