Studenckie koła naukowe politechniki Łódzkiej

ChAK


Koło naukowe ChAK (chłodnictwo, aparatura spożywcza i klimatyzacja) działa w Instytucie Maszyn
Przepływowych z ramienia Zakładu Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Łódzkiej. Zajmujemy
się układami chłodniczymi, badaniami z zakresu właściwości cieplnych materiałów oraz
zagadnieniami wymiany ciepła. W Kole:

  • Pogłębianie praktycznej wiedzy dotyczącej rozwiązań technologicznych różnego rodzaju obiegów chłodniczych,
  • Projektowanie, tworzenie oraz modernizowanie układów chłodniczych,
  • Badania efektywności różnego typu wymienników ciepła,
  • Podwyższanie kompetencji poprzez branie udziału w konferencjach i szkoleniach,
  • Organizacja seminariów i wyjazdów dydaktycznych do firm z branży chłodniczej.

Kontakt do koła: sknchak@info.p.lodz.pl

Media społecznościowe koła