Studenckie koła naukowe politechniki Łódzkiej

Inżynierii Materiałowej


oło Naukowe Inżynierii Materiałowej działa przy Instytucie Inżynierii Materiałowej od około 30 lat.

Celem Koła jest:

1. Popularyzacja zagadnień naukowo-technicznych z zakresu Inżynierii Materiałowej

2. Rozwijanie działalności naukowo-badawczej i samokształcenia  w zakresie Inżynierii Materiałowej oraz nauk z nią związanych.

3. Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez członków Koła.

Koło realizuje swoje cele poprzez

·   Podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła prac naukowo-badawczych .

·   Organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości, spotkań ze specjalistami różnych dziedzin.

·   Organizowanie wycieczek do zakładów przemysłowych i do placówek naukowych

·   Organizowanie obozów naukowych

·   Udział w seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych, a także ich organizację.

·   Współpracę z innymi kołami naukowymi i instytutami naukowymi

·  Współpracę z organizacjami studenckimi (np.  IAESTE) w zakresie organizowania wyjazdów naukowych na studia i praktyki zagraniczne

Tradycją Koła jest organizacja corocznego Balu Inżynierii Materiałowej. W styczniu 2008 roku odbył się już XXII wspaniały bal.

Koło ściśle współpracuje ze studencką grupą fanów motoryzacji działającą prężnie przy Wydziale Mechanicznym W1Team.

Kontakt do koła: skimitt.grafengers@gmail.com

Galeria

Media społecznościowe koła