Studenckie koła naukowe politechniki Łódzkiej

Robotyków


Koło Naukowe Robotyków działa przy Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym od roku 1993, a zostało oficjalnie zarejestrowane w październiku 2004. Skupia głównie studentów kierunku Automatyka i Robotyka oraz wszystkich tych, dla których robotyka stała się hobby lub pasją.

Działalność Koła obejmuje:

  • wymianę informacji wśród studentów oraz między studentami i naukowcami, którzy zajmują się robotyką na uczelniach technicznych w Polsce w postaci seminariów organizowanych w Instytucie Obrabiarek i w zaprzyjaźnionych uczelniach,
  • organizowanie wyjazdów do fabryk wyposażonych z zrobotyzowane linie produkcyjne i montażowe,
  • prezentacje nowości produkcyjnych firm oferujących zarówno roboty jak i osprzęt pomiarowy i układy sterowania,
  • udział w konkursach na oryginalną konstrukcję robota, organizowanych przez firmy działające w branży komputerowego wspomagania projektowania,
  • udział w prezentacjach wspólnych osiągnięć członków Koła i pracowników Instytutu na targach i imprezach okolicznościowych z branży robotyki.

Kontakt do koła: sknrobotykow@gmail.com

Zarząd koła naukowego

Prezes

Maciej Podsędkowski
mpodsedkowski@gmail.com

Wiceprezes

Jakub Niedźwiedzki
jakub.niedzwiedzki@p.lodz.pl

Sekretarz/Skarbnik

Rafał Konopiński
konopinski33@gmail.com

Media społecznościowe koła