Komisja ds kół naukowych

Komisja ds. Kół Naukowych jest organem doradczym Prorektora ds. Studenckich PŁ. W ramach swej działalności wspiera i propaguje ona studencki ruch naukowy na naszej Uczelni. Komisja prowadzi swoje działania od 2007 roku wspomagając rozwój już istniejących studenckich Kół Naukowych jak i tych, które dopiero zaczynają bądź chciałyby zacząć swą działalność. W Komisji tej rejestrują się i sprawozdają Koła Naukowe na Politechnice Łódzkiej na zasadach oraz według wzorców określonych w Regulaminie Komisji ds. Kół Naukowych dostępnych w zakładce Ważne pliki. [color=#ff0000] [b]Skład Komisji ds. Kół Naukowych:[/b] [/color] [b]Przewodniczący:[/b] Łukasz Smolarek l.smolarek@samorzad.p.lodz.pl [b]Wiceprzewodniczący:[/b] Mateusz Wodzyński m.wodzynski@samorzad.p.lodz.pl [b]Sekretarz:[/b] Maria Stępień m.stepien@samorzad.p.lodz.pl [b]Pełnomocnik ds. finansów:[/b] Tomasz Kubacki t.kubacki@samorzad.p.lodz.pl