Rada kół naukowych

[b]Rada Kół Naukowych,[/b] czyli tzw. RKN, jest organem Komisji ds. Kół naukowych oraz jednocześnie, reprezentacją wszystkich zarejestrowanych na Politechnice Łódzkiej i nie zawieszonych studenckich kół naukowych. Stanowi forum dzięki, któremu spotkać mogą się ze sobą reprezentanci wszystkich kół naukowych na naszej Uczelni. Jej celem jest wspieranie ruchu naukowego na Politechnice Łódzkiej. Jednym ze sposobów wspierania Kół jest konkurs organizowany w ramach Rady Kół naukowych 2 razy w ciągu roku akademickiego. Co ważne Koła Naukowe mogą składać wnioski w ciągu całego roku akademickiego. Nie ma również ograniczenia co do ilości złożonych wniosków, przy czym każdy projekt może zostać dofinansowany ze środków Rady tylko raz. W ramach konkursu Koła Naukowe wybierają poprzez głosowanie [b]15 spośród zgłoszonych projektów,[/b] które zostają następnie dofinansowane. Do tej pory w piętnastu edycjach konkursu dofinansowanych zostało łącznie [b]190 projektów[/b], a całkowita suma dofinansowania wyniosła [b]ponad 460 000 zł. [/b] Od XIII edycji konkursu jego budżet wynosi [b]45 000 zł.[/b] Obecnie Komisja przygotowuje się do [b]XVI edycji konkursu Rady Kół Naukowych,[/b]. Termin składania wniosków[color=#ff0000] zostanie podany wkrótce.[/color] Listy dofinansowanych do tej pory projektów znajdują się w zakładce Dofinansowania