Studenckie koła naukowe politechniki Łódzkiej

Rada Kół Naukowych

Rada Kół Naukowych, czyli tzw. RKN, jest organem Komisji ds. Kół naukowych oraz jednocześnie reprezentacją wszystkich zarejestrowanych na Politechnice Łódzkiej i niezawieszonych studenckich kół naukowych. Stanowi forum, dzięki któremu spotkać mogą się ze sobą reprezentanci wszystkich kół naukowych na naszej Uczelni.


Jej celem jest wspieranie ruchu naukowego na Politechnice Łódzkiej. Jednym ze sposobów wspierania Kół jest konkurs organizowany w ramach Rady Kół naukowych 2 razy w ciągu roku akademickiego. Co ważne Koła Naukowe mogą składać wnioski w ciągu całego roku akademickiego. Nie ma również ograniczenia co do ilości złożonych wniosków, przy czym każdy projekt może zostać dofinansowany ze środków Rady tylko raz.