Ważne pliki[url=http://kola.samorzad.p.lodz.pl/files/33__skn-info2.doc]Dane o kole naukowym (formularz)[/url] [url=http://samorzad.p.lodz.pl/files/kola_naukowe/Z05_sprawozdanie_z_dzialalnosci.doc]Sprawozdanie z działalności koła (formularz)[/url] [url=http://samorzad.p.lodz.pl/files/kola_naukowe/Z01_preliminarz.doc]Preliminarz[/url] [url=http://samorzad.p.lodz.pl/files/kola_naukowe/Z03_sprawozdanie_z_realizacji_projektu.doc]Sprawozdanie z realizacji projektu[/url] [url=http://samorzad.p.lodz.pl/files/kola_naukowe/Jak_zalozyc_SKN.pdf]Jak założyć koło naukowe - kompendium wiedzy[/url]