BiNoŻ

[center] [size=15][color=#8B0000][b]Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności[/b][/color][/size][/center] Programy kształcenia studentów realizowane na Wydziale cechuje interdyscyplinarność, co gwarantuje przygotowanie specjalistów którzy potrafią łączyć wiedzę chemiczną, biologiczną i inżynieryjno-techniczną. Ponadto absolwenci są zapoznawani z technikami komputerowymi oraz z podstawami marketingu, strategii biznesu i finansów. Szeroka wiedza absolwentów powoduje, że są oni przygotowani do samodzielnej, twórczej pracy w zakresie opracowania, projektowania i wdrażania nowych oraz usprawniania istniejących technologii w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, biotechnologicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz w ochronie środowiska metodami biologicznymi. Studia na Wydziale dają wiele perspektyw w przyszłym życiu zawodowym. Oprócz specjalistycznej wiedzy studenci poznają zagadnienia związane z ekonomią i psychologią. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Każdego roku Wydział ten kończy około 150 magistrów inżynierów technologii chemicznej lub biotechnologii oraz około 50 inżynierów ochrony środowiska. Absolwenci tego wydziału są prezesami spółek, dyrektorami dużych zakładów przemysłu spożywczego, właścicielami lub udziałowcami zakładów przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przedsiębiorstw i spółek handlowo-usługowych, dealerami różnych firm krajowych i międzynarodowych.