Chemiczny

[center] [color=#8B0000][b][size=15]Wydział Chemiczny[/size] [/b][/color] [/center] Jeden z trzech najstarszych wydziałów Politechniki Łódzkiej. Powstał w 1945 roku i od tej pory znany jest w Polsce i na świecie jako silny ośrodek badawczy o poważnych osiągnięciach naukowo-dydaktycznych. Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia na kierunkach Technologia Chemiczna, Chemia, Ochrona Środowiska, Inżynieria Materiałowa oraz na makrokierunku Nanotechnologia. Wszystkie wymienione kierunki otrzymały pozytywną akredytację PKA na kolejne 6 lat. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy około 130 nauczycieli akademickich, wśród nich: 44 profesorów (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych). Programy kształcenia na wszystkich kierunkach cechuje interdyscyplinarność, co gwarantuje przygotowanie specjalistów potrafiących łączyć wiedzę chemiczną i inżynieryjno-techniczną. Ponadto studenci są zapoznawani z podstawami marketingu, strategii biznesu i finansów, uzyskują certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz umiejętność korzystania z tekstów technicznych w tym języku. Dzięki temu absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu, w administracji publicznej, w szkolnictwie oraz w placówkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą. Od jego powstania do chwili obecnej Wydział ukończyło blisko 6000 studentów uzyskując tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera. Obecnie na Wydziale studiuje około 1500 osób. Laboratoria badawcze Wydziału wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę naukową, a jego pracownicy utrzymują liczne kontakty z innymi placówkami naukowo-dydaktycznymi w kraju i za granicą. Umożliwia to prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie, a doktoranci mają liczne możliwości wyjazdów na staże oraz konferencje. Rokrocznie około 20 absolwentów studiów doktoranckich uzyskuje stopień doktora chemii w zakresie chemii lub doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. Wydział posiada również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Zapraszamy do studiowania na naszym Wydziale na wszystkich trzech stopniach studiów oraz na oferowanych od początku roku 2010 studiach podyplomowych w następujących kierunkach: Gospodarka odpadami, Prawo dla inżynierów, Zastosowanie chemii w rolnictwie, Nowoczesne metody syntezy i analizy związków organicznych, Analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska. [center] [img s:()]http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-ash2/71097_377480537078_2468215_n.jpg[/img] [/center]