EEIA

[center] [color=#8B0000][b][size=15]Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki[/size][/b][/color] [/center] Wydział został utworzony w 1945 roku jako "Wydział Elektryczny", jest jednym z trzech najstarszych wydziałów Politechniki Łódzkiej i jednym z największych w polskich uczelniach technicznych. Wydział zatrudnia 250 nauczycieli akademickich, w tym 25 z tytułem profesora i 29 ze stopniem doktora habilitowanego. Pracownicy ci prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w zakresie elektrotechniki, elektroniki, automatyki i robotyki, informatyki, a także dyscyplin pokrewnych i kierunków interdyscyplinarnych, takich jak telekomunikacja oraz transport. Studenci Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki mają do wyboru studia polskojęzyczne na 8 kierunkach i ponad 30 specjalnościach. Ponadto na 3 kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Inżyniera Biomedyczna Wydział prowadzi studia w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ (IFE). Cztery kierunki kształcenia na Wydziale posiadają akredytację - certyfikat najwyższej jakości - Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) i Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Do roku 2007 Wydział wypromował ponad 2640 inżynierów, 8600 magistrów inżynierów, ponad 440 doktorów i 90 doktorów habilitowanych nauk technicznych. Obecnie na Wydziale wiedzę zdobywa około 4500 studentów na wszystkich rodzajach i poziomach studiów - (inżynierskie, magisterskie i doktoranckie). Programy studiów i wyposażenie laboratoriów studenckich odpowiadają międzynarodowym standardom akademickim. Studia są rozliczane w systemie punktowym zgodnym z Europejskim transferem Punktów ECTS. W pracowniach wydziałowych znajduje się ponad 1000 komputerów z dostępem do Internetu. Wydział prowadzi bardzo ożywioną współpracę z uczelniami z całego świata i organizuje wymianę studentów z uczelniami europejskimi. Studenci biorą udział w pracy dwunastu kół naukowych. [center] [img s:()]http://www.weeia.p.lodz.pl/gfx/weeiia.png[/img] [/center]