SKN SKANER

[center] Studenckie Koło Naukowe Robotyki "SKaNeR" istnieje od 2001 roku. Robotyka jako dziedzina nauki dotyka takich zagadnień jak [list] [*]informatyka [*]automatyka [*]elektrotechnika [*]mechatronika [/list] Jeżeli interesuje cię jedna z tych dziedzin lub wszystkie, zapraszam na naszą stronę: [url=http://skaner.p.lodz.pl]SKaNeR[/url] Będziesz mógł zapisać się do jednej z 3 sekcji: [list=1] [*]roboty mobilne [*]roboty rehabilitacyjne [*]systemy wizyjne [/list] [/center]