SKN KINo

[b]Koło Informatycznego Niepokoju (SKN KINo)[/b] zrzesza studentów zainteresowanych działalnością naukowo-badawczą w dziedzinie informatyki. Powstało w 1994 roku z inicjatywy studentów Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej i znajduje się pod stałą opieką merytoryczną oraz organizacyjną pracowników tej placówki. Członkowie KINa realizują szereg projektów pozwalających poszerzać ich wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, algorytmiki, lingwistyki, inżynierii oprogramowania, sieci komputerowych oraz wykorzystania najnowszych technologii informatycznych. Dzięki partnerskim układom nabywają także umiejętności pracy w grupach projektowych oraz elastyczności w podejściu do problemów, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć w przyszłym życiu zawodowym. Wszystkich studentów zainteresowanych pracą naukową i studiowaniem nowoczesnych technologii zapraszamy do zapoznania się z propozycjami projektów badawczych KINa. Obecnie w kole istnieją następujące sekcje: [list] [*]algorytmiczna, [*]grafiki, [*]gier komputerowych, [*]grupa .NET [/list] Więcej informacji o naszym kole możesz znaleźć na stronie [url=http://kino.ics.p.lodz.pl]kino.ics.p.lodz.pl[/url]. Kontakt przez [url=mailto://kontakt@kino.ics.p.lodz.pl]e-mail[/url]. Instytut Informatyki, Wydział FTIMS Pokój koła naukowego 349, budynek B9