IPOŚ

[center] [size=15][color=#8B0000][b]Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska [/b][/color][/size][/center] Wydział powstał w roku 1970 początkowo jako instytut na prawach wydziału. 1 września 1970 połączyły się Katedra Inżynierii Chemicznej Wydziału Chemii Spożywczej kierowana przez prof. dr. M. Serwińskiego z Katedrą Aparatury Przemysłu Chemicznego Wydziału Mechanicznego kierowaną przez prof. dr. hab. H. Błasińskiego. W wyniku połączenia powstał Instytut Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału, który zaczął rekrutację studentów na I rok studiów. W roku 1992 Instytut przekształcił się w Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, który pod tą nazwą działa do dziś. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska jest jednym z dwu wydziałów politechnik w Polsce (drugi ma Politechnika Warszawska) specjalizujących się w Inżynierii Chemicznej. Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa ma akredytację PKA. Posiadamy również jako jedni z nielicznych w skali kraju kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy. Oprócz studiów na stopień Wydział oferuje szereg studiów podyplomowych. Są to "Ochrona Środowiska", "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy", "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych". Wydział prowadzi również studia doktoranckie. Poza zajęciami obowiązkowymi Wydział oferuje szereg możliwości dodatkowego uzupełniania wiedzy. Działa Uniwersytet Bałtycki, organizacja państw bałtyckich, oferujący oprócz zajęć również letnie obozy i rejsy, działa koło naukowe oraz koło teatralne. Wydział ma I kategorię w klasyfikacji jednostek naukowo-badawczych i posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynierii Chemicznej oraz Inżynierii Środowiska oraz stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynierii Chemicznej. [center] [img s:()]http://www.baza-firm.com.pl/firmy/1/160347/logo/160347_logo.gif[/img] [/center]