Mechaniczny

[center] [color=#8B0000][b][size=15]Wydział Mechaniczny[/size] [/b][/color][/center] Jeden z trzech najstarszych wydziałów w Politechnice Łódzkiej - jego tradycje sięgają 1945 roku. Obecnie, studia na tym Wydziale odbywają się według zreformowanego systemu studiów, zgodnego z tendencjami europejskimi. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy około 226 nauczycieli akademickich, a wśród nich 21 profesorów tytularnych i 36 doktorów habilitowanych. Do roku 2008 Wydział ukończyło ponad 7000 magistrów i blisko 4800 inżynierów. Absolwenci Wydziału są poszukiwanymi specjalistami zatrudnianymi na stanowiskach konstruktorów, technologów, głównych mechaników we wszystkich gałęziach przemysłu. Mogą pracować także w energetyce, transporcie, administracji, bankowości. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają im na założenie własnego przedsiębiorstwa usługowego lub produkcyjnego. Liczni absolwenci pracują w instytutach badawczych, w biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz prowadzą prywatne firmy wytwórcze i usługowe. [center] [img s:()]http://www.pokl-mechaniczny.eu/upload/original/loga_linki/logo_mech3.gif[/img] [/center]