OiZ

[center] [size=15][color=#8B0000][b]Wydział Organizacji i Zarządzania [/b][/color][/size][/center] Wydział powstał w 1991 roku. Jako jedyny w regionie łódzkim oferuje program, w którym obok przedmiotów z zakresu zarządzania, organizacji i marketingu studenci mają możliwość zdobycia wiedzy inżynierskiej. Pozwala to na kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania potrafiących doskonale komunikować się kadrą inżynierską. Połączenie takie jest szczególnie istotne w regionie łódzkim, który ma charakter przemysłowy, w którym proponowany model kształcenia bardzo dobrze odpowiada na zapotrzebowanie płynące z rynku pracy. Do roku 2009 Wydział ukończyło ponad 7 tys. osób. Aktualnie ponad 3 tys. studentów zdobywa wiedzę na studiach dziennych i zaocznych. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 150 nauczycieli akademickich, w tym 18 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych, a także specjalistów praktyków z banków, biur maklerskich, przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Misja Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej jest jednym z bardziej znaczących w kraju ośrodków naukowo - dydaktycznych, skutecznie łączący zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania z dyscyplinami technicznymi i praktyką. Misją Wydziału jest rozwój badań naukowych oraz kontakt i ścisła współpraca ze środowiskiem biznesu w Polsce. Wydział propaguje i doskonali nauki organizacji i zarządzania, promuje w środowisku naukowym praktyków z zakresu nowoczesnego zarządzania i strategii kształtowania przyszłości, wszechstronnie przygotowuje kadry dla praktyki gospodarczej oraz stale podnosi poziom naukowy własnych pracowników, oferując: studentom - wysoki poziom kształcenia z zakresu zarządzania z podkreśleniem aspektów inżynierskich i społecznych, w języku polskim, angielskim i francuskim oraz kształtowanie przedsiębiorczości i innowacyjności niezbędnych do aktywnego udziału w społeczeństwie informacyjnym, uczestnikom studiów podyplomowych - zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności menedżerskich niezbędnych na współczesnym rynku pracy, kadrze naukowo-dydaktycznej - możliwość rozwoju zawodowego przez aktywny udział w doskonaleniu programów kształcenia i badań naukowych, środowiskom gospodarczym - budowanie podstaw do transferu najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania, tak aby mogły konkurować w warunkach globalnej gospodarki opartej na wiedzy. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, dążąc do realizacji swojej misji, szczególną odpowiedzialność przywiązuje do kształtowania postaw etycznych, obywatelskich, społecznych oraz kreowania partnerskich relacji między wszystkimi uczestnikami procesu naukowego i dydaktycznego. Lubisz tworzyć, projektować, zarządzać? Wybierz kierunek dla siebie Na Wydziale prowadzone są studia dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata n studiach licencjackich oraz 3,5 roku na studiach inżynierskich. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata i umożliwiają zdobycie dyplomu magistra. ŻYCIE STUDENCKIE Dla pozytywnie zakręconych, chętnych do działania, miejsce, w którym możesz dać upust swojej energii! Na Wydziale istnieje dziewięć prężnie działających Studenckich Kół Naukowych w ramach różnych specjalności. Uczestnicząc w nich, możesz rozwijać swoje zainteresowania, a także organizować imprezy naukowe, studenckie, integracyjne czy konkursy dla studentów. Na Wydziale funkcjonuje również zespół ds. promocji, w którym będziesz mógł zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności z zakresu reklamy i różnych form promocji. Dla miłośników kultury i sztuki Pięć galerii, w których prezentowane są wystawy malarstwa, rzeźby, grafiki studentów Politechniki Łódzkich, a także utytułowanych artystów. Ponadto radio Żak, chór, orkiestra oraz teatr, których występy na długo pozostaną Ci w pamięci. W znajdującej się na naszym Wydziale Sali Lustrzanej regularnie organizowane są koncerty muzyki poważnej w cyklu "Muzyka na Politechnice" Dla przyjezdnych Dziewięć nowocześnie wyposażonych akademików. W Osiedlu Akademickim znajdują się również kluby studenckie, biura organizacji studenckich, obiekty sportowe, poczta, przychodnie lekarskie, stołówka i małe sklepiki. Wszyscy mieszkańcy Osiedla mają bezpłatny dostęp do Internetu. Dla ciekawych świata Organizacje studenckie i stowarzyszenie o międzynarodowym charakterze, które umożliwią Ci wyjazdy na staże, praktyki i kursy w najróżniejsze zakątki świata. Dla kochających sport Co roku na Wydziale toczą się rozgrywki piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, organizowane są także kursy tańca towarzyskiego. Poza tym możesz dołączyć do drużyny paralotniarstwa, wspinaczki skałkowej, brydża, szachów- a to tylko niektóre dyscypliny sportu dostępne w ramach 20 sekcji prowadzonych przez Akademicki Związek Sportowy PŁ. [center] [img s:()]http://oizet.p.lodz.pl/ksz/logoOiZ.jpg[/img] [/center]